Specifikace InBody 270

Co je to přístroj InBody270?

Jedná se o jeden z nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla – tzv. analyzátor. Samotná analýza trvá okolo 30-ti sekund. Jediný, kdo nesmí analýzu na InBody270 podstoupit jsou osoby s kardiostimulátorem. Naopak přístroj změří a poskytne výsledky všem od 6-99 let.

Jak probíhá měření?

Měření pomocí InBody270 je velmi rychlé, jednoduché a nebolí. Stačí, aby analyzované osoba byla naboso (nemusí se vysvlékat, lze nastavit odpočet váhy oblečení), stoupla si na určené místo na přístroji, uchopila dvě „tyčky“ pravou i levou rukou a po zadání výšky, věku a pohlaví vydržela půl minuty takto stát. Po tomto čase InBody270 přístroj vyhodnotí přehledně všechny uvedené hodnoty. Správné držení těla zvyšuje přesnost výsledku testu.

Co všechno mohu zjistit analýzou složení těla na přístroji InBody270?

 • složení těla – poměr vody, minerálních látek, proteinů a tuků, ze kterých je lidské tělo složeno

 • poměr svalů a tuků

 • diagnóza obezity-její míra a z toho vyplývající možná zdravotní rizika

 • vyváženost postavy-svalová dysbalance, nerovnováha těla

 • retence vody (otoky) – zadržování vody, celková voda, vnitrobuněčná voda a mimobuněčná voda

 • útrobní tělesný tuk

 • stupeň obezity

 • buněčná hmota-stav vyhodnocení výživy

 • obsah minerálních látek podílející se na stavbě kostí

 • bazální metabolismus-množství energie potřebné pro zachování základních životních funkcí

 • obvod svalstva paže

 • kontrola tukové hmoty

 • kontrola svalové hmoty

 • kontrola tělesné hmotnosti

 • stanovení cílové váhy na základě svalové hmoty a tukové hmoty

 • stanovení, kolik Vaše tělo spálí kalorií při jednotlivých sportovních aktivitách

 

Pro koho jsou tyto informace důležité?

Měli by býti pro každého z nás, abychom znali, jak je na tom naše stavba těla a zda nám nehrozí nějaké zdravotní riziko spojené s nadváhou či obezitou a stejně tak z velmi nízké váhy. Obzvláště informace poskytnuté měřením na InBody270 ocení lidé, kteří se snaží redukovat tělesné tuky, lidé podstupující úpravu stravovacích zvyklostí, lidé držící nejrůznější diety, aby se ověřilo, že jejich úbytky na hmotnosti jsou z tuků, a ne ze svaloviny, dále sportovci, lidé po nemoci, ženy po menopauze atd…

 

 

 

 

 

 

Složení těla

 • Lidské tělo je tvořeno vodou, minerálními látkami, proteiny (= bílkoviny) a tukem.

 • Všechny tyto složky utváří jeden celek, který poté tvoří celkovou hmotnost těla.

 • U zdravých dospělých jedinců je podíl těchto látek téměř konstantní. Avšak platí, že obsah jednotlivých částí se mění v závislosti na pohlaví.

 • Muži mají v těle vyšší procento vody než ženy a zejména se liší obsah tuku v těle.

 • Normální rozsah tukové tkáně u mužů představuje 10 – 20 % a u žen je fyziologicky dán vyšší podíl tuku, a to 18 – 28 %.S věkem podíl tuku stoupá. U žen nad 50 let je tolerovatelné množství až do 33 – 35 %.

 

InBody navíc dokáže analyzovat množství intracelulární (= vnitrobuněčné) a extracelulární (= mimobuněčné) vody. Dále dokáže rozlišit obsah minerálních látek vázaných v kostech (= osifikující) a minerální látky nevázaných v kostech (neosifikující). Tyto údaje mají velký význam především pro odborníky, protože obsah minerálních látek vázaných v kostech je velmi cenný údaj pro diagnostiku osteoporózy.

Svalová hmota – tělesný tuk

Snížení procenta tělesného tuku se dá docílit jednak úpravou stravovacích návyku, tak pravidelnými pohybovými aktivitami. Udává se, že vhodné stravovací návyky mají až 70 % vliv a zbylých 30 % má na redukci tuku vliv pohybová aktivita. Avšak jedno bez druhého se těžko obejde a redukce tuku by měla být kompletní, aby byla dosažená hmotnost udržená dlouhodobě. Cíleně redukovat tuky pomáhají zejména aerobní aktivity.

 • Redukce tuku je zaručena totiž pouze za aerobních podmínek, tj. za přítomnosti kyslíku, který umožňuje spalování tuků. Zahrnující např. jogging, aerobik, jízdu na kole… .

 • Aerobní pohyb je daný tepovou frekvencí v určitém pásmu, dá se snadno vypočítat (65% – 85 % maximální Vaší tepové frekvence, ta je zjednodušeně 220 – vek) či odvodit (tzv. talk test – zakládá se na subjektivních pocitech cvičícího, který je schopen v průběhu zátěže bez větších problémů mluvit (nikoli však vyprávět…) nebo měřit Sport testerem.

 • Avšak ani na anaerobní pohyb (spíše silový) by se rozhodně nemělo zapomínat, jelikož ten pomáhá zvyšovat množství svalové hmoty, a tak i zvyšovat bazální metabolismus. Velmi vhodné silové cvičení může být i pilates, (power) jóga, které navíc pomohou odstranit případný stres a poleví od bolesti v zádech.

 

Diagnóza obezity

InBody zobrazuje tři údaje, díky kterým odvodíme míru obezity a z toho možné zdravotní rizika.

BMI = body mass index

PBF % = procento tuku v tele

WHR poměr = poměr pasu a boku

BMI se zjišťuje pouze na základě výpočtu, kde do vzorečku dosazujeme výšku v cm a hmotnost v kg. Z toho vyplývá, že BMI údaj není vhodný pro všechny, udává méně přesné údaje zejména u dětí, starších lidí a aktivních sportovců. Např. muži, kteří mají nadměrně vyvinutou svalovinu mají i logicky vyšší hmotnost, a dle BMI by spadali už do pásma nadváhy či obezity, přitom jejich tělo obsahuje minimum tuk, a tudíž o obezitě nemůže být řeč.

BMI nebere v úvahu, zda je hmotnost tvořena převážně svaly nebo tukem. Proto nelze podle hodnoty BMI rozlišit, zda má vyšetřovaná osoba nadváhu z důvodu vysokého množství tuku nebo svalů. Proto vždy hodnotíme nadváhu či obezitu jak podle BMI, tak procenta tělesného tuku.

Poměr WHR nám udává, zda je tělesný tuk uložen ve zvýšené míře na bříšku – neboli, zda jste typ obezity jablíčko či hruštička. U mužů je norma dána poměrem 0,80 – 0,90 a u žen 0,75 – 0,85. Jakmile hodnota překročí pásmo normy, je analyzovaná osoba ve zvýšené míře ohrožená metabolickými komplikacemi a kardiovaskulárními chorobami, jelikož tuk uložený v oblasti pasu je obzvláště rizikový.

Vyváženost postavy

InBody také poukazuje na případné svalové dysbalance neboli nerovnováhu těla, která může být způsobena např. nevhodným zatěžováním jen jedné poloviny těla (ať už pravé či levé poloviny těla, nebo horní či dolní poloviny těla) např. při výkonu zaměstnání či při sportu a při účelném zaměřováním se jen jednostranně na jednu svalovou skupinu při cvičení…

Na základě analýzy můžeme určit, zda je např. horní polovina těla vyvinutější v porovnání s dolní polovinou těla a doporučit vhodné pohybové aktivity, vedoucí k vyváženosti postavy. Či říci na co dávat při různých sportech a pohybových aktivitách pozor, aby nedocházelo ke svalovým disproporcím.

Rozložení podkožního tuku v těle

Tato informace je velmi cenná zejména kvůli redukování tuku a hrozícím zdravotním rizikům, jelikož zjistíme, do jaké části těla se tuk ve zvýšené míře ukládá. Tyto údaje jsou také velmi ceněny, když dochází k redukci tuku už při úpravě stravovacích zvyklostí a zařazení pravidelné pohybové aktivity, jelikož vidíme, odkud a kolik tuku ubývá.

Retence vody

Celková tělesná voda (TBW) se skládá z vody vnitrobuněčné (ICW – intracelulární) a mimobuněčné (ECW – extracelulární). Pokud je index retence vody ( ECW/TBW ) v některé části těla vyšší než jeho průměrná hodnota, vznikne v této části těla zvýšená retence (zadržování) vody neboli edém (otok).

Příčinou vzniku otoku (edému) jsou většinou vážnější zdravotní problémy, které souvisejí s onemocněním ledvin či jater. Mohou také odrážet výživový stav, kdy např. lidé s podvýživou mají nízkou hodnotu albuminu (krevní bílkoviny), a ten se objektivně projeví v tvorbě otoků na končetinách. Další příčinou mohou být různá zánětlivá onemocnění, která také souvisejí s poklesem albuminu v krvi a opět tvořením otoků. Při těhotenství se většinou objeví otok na bříšku.

Také se však může ve výsledcích otok projevit následkem špatné pozice při měření a InBody, proto nepřijdeme-li na žádný známý důvod, proč by se měl otok objevit, je vhodné měření zopakovat.

Výkyvy množství vody v jednotlivých částech častěji v důsledku menstruace (proto by se neměla analýza provádět při menstruaci). Samozřejmě důležité je dbát na pravidelný přísun tekutin během celého dne, pozor na nárazové pití.

Útrobní tělesný tuk

Jen málo diagnostických přístrojů na světě dokáže přesně zjistit rozsah a množství útrobního tělesného tuku. Některé modely InBody to díky nepřekonané technologii DSM-BIA dokáže velice přesně, což staví tento přístroj na absolutní vrchol před všechny ostatní tzv. tukoměry. To je hlavní důvod, proč odborníci na celém světě pracují s přístroji InBody a také důvod, proč nemohou s přístroji InBody pracovat samozvaní podvodníci v oblasti dietologie, kteří sice pomohou s úbytkem hmotnosti, ale svým nesprávným a neodborným přístupem zvýší u svých klientů množství útrobního tuku. Útrobní tělesné tuky neboli viscerální tuky jsou tuky, které se ukládají do prostoru mezi orgány neboli do míst, kde se přirozeně nevyskytují. Jakmile se k nim člověk „propracuje“ je ve velkém riziku vzniku metabolických onemocnění vedoucí až ke vzniku metabolického syndromu (neboli syndromu X), a také tak ohrožuje svůj kardiovaskulární systém. Nehledě na další zdravotní komplikace, které s obezitou souvisí (zvýšená zátěž na pohybový aparát, zvýšené riziko vzniku rakoviny). Většina lidí se o tom, že vnitřní tuky má čili že se tuky dostaly už mezi orgány neví a tudíž neví, v jak velkém ohrožení svého zdraví se nachází.

Na InBody můžeme neinvazivní a rychlou metodou přesně vidět, zda se člověk nachází pod hranicí či nad hranicí tvorby vnitřních tuků. Nachází-li se člověk pod hranicí 100 cm2, vnitřní tuky nemá a může mít „jen“ tzv. podkožní tuky (zelenkavá barva). Což je spíše estetický problém, ale není vážný ze zdravotních důvodů. Také samozřejmě nemusí být tuky v břišní oblasti uloženy ani v podkoží a člověk se pak nachází v bílé zbarvené ploše v dolní polovině. Avšak jakmile tělesné tuky přesáhnou 100 cm2, začínají se už přesouvat i do vnitřních částí k orgánům (modře zobrazená plocha a také bílá barva plochy). Samozřejmě platí, čím více směřujete do bílé plochy v horní polovině grafu, tím je stav rizikovější a více Vás tuky ohrožují na Vašem zdraví. Stop hladovění!

Jelikož vnitřní tuky se neukládají jen při zvýšeném příjmu energie, ale paradoxně i při velmi nízkém příjmu energie, která je nižší, než Vaše tělo potřebuje (nižší než Vaše minimální bazální potřeba). A organismus reaguje tak, že si i to málo energie začne ukládat (tzv. na horší časy). Proto začne-li člověk hladovět, vnitřní tuky se začnou zvyšovat a zdravotní problémy to rozhodně neřeší.

Naopak.

Velký vliv má na snížení vnitřních tuků zejména pravidelná strava, kdy si tělo nemusí obávat žádného hladovění a nemusí docházet k ukládání energie na horší časy.

Stupeň obezity

Stupeň obezity je poměr aktuální hmotnosti k ideální hmotnosti na základě výšky a věku. Je udáván v procentech, kdy normální rozmezí hmotnosti představuje 90 –110 %. Určitou nevýhodou indexu je to, že neodráží podíl tuku a bez tukové hmoty. Zkreslen je zejména u sportovců s vysokým podílem svalové hmoty (kulturisté).

B C M

Buněčná hmota slouží jako jeden ze standardu pro vyhodnocení stavu výživy vyšetřované osoby. Možnost, že pokles váhy by mohl po zdravotní stránce ublížit, si málokdo připouští, a přesto jsou zde i dosti závažná rizika. V odborné lékařské literatuře je popsáno několik desítek závažných poruch srdečního rytmu, které vedly i k náhlé smrti člověka. Je třeba si uvědomit, že téměř při každé redukci váhy dochází nejen k úbytku tukové tkáně, ale také k úbytku aktivní buněčné hmoty, tj. buněk svalové tkáně, buněk jater, vlastně všech orgánů s výjimkou tkáně nervové. Zda více ubývá tuk (tj. žádoucí efekt) nebo zmíněná aktivní buněčná hmota (jasně nežádoucí efekt), to záleží na rychlosti váhového úbytku, na množství, vzájemných kombinacích a poměrech výživových složek v tomto období a na fyzické aktivitě. Za optimální důsledek redukčního režimu je možno považovat situaci, kdy dochází k úbytku převážně tukové tkáně a k podstatně menšímu poklesu aktivní buněčné hmoty. V takovém případě mohou být vedlejší, nepříznivé účinky poklesu tělesné váhy minimální, prakticky bez zdravotního rizika. Při výraznějším úbytku buněčné složky totiž dojde k zmíněnému úbytku svalové hmoty, to je svaloviny kosterní, dále svaloviny srdce, ale rovněž svalů, které jsou aktivní př dýchání (tj. bránice, mezižeberní a další svaly na hrudníku). S tím je pak pochopitelné snížení funkce takto postižených svalových složek, tedy oslabení síly kosterního svalstva, riziko zhoršení činnosti srdce a možnost zhoršení dechových potíží.

B M C

Obsah minerálních látek podílejících se na stavbě kostí. Mineralizace kostí je dána množstvím minerálních látek uložených v kosti. Hodnota je cenná pro prevenci a diagnostiku osteoporózy. Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, které vede ke zvýšené křehkosti kostí. V důsledku tohoto jevu dochází u lidí trpících tímto onemocněním k četnějším zlomeninám. Nemoc se nejčastěji vyskytuje u žen po menopauze, kdy je spojena s úbytkem hormonu a poté u žen a mužů ve vyšším (senilním) věku. Název vychází ze dvou řeckých slov (osteo – kost, poros – otvor). Stav je nejčastěji způsoben nedostatkem vápníku v těle a zvýšeným odbouráváním kostní tkáně při nedostatku fyzické zátěže.

B M R

Bazální metabolismus představuje minimální množství energie potřebné pro zachování základních životních funkcí (dýchání, metabolismus, termoregulace…) Výše hodnoty bazálního metabolismu je tedy množství energetického příjmu potřebné pro zachování základních životních funkcí. Ve výši této hodnoty není zohledněn energetický příjem potřebný pro pokrytí denních pohybových aktivit. Tento výpočet je také potřebný pro lidi s mimořádnou tělesnou stavbou, ať již svalnaté nebo obézní. Bazální výdej tvoří přibližně 60 až 70 % celkového denního energetického výdeje. Další potřeba energie je závislá na aktivitách, které denně vykonáváme (práce, sport, kouření – zvyšuje bazální metabolismus…).

A M C

Obvod svalstva paže je jeden z nejspolehlivějších způsobům pro vyhodnocení stavu výživy vyšetřované osoby. Na základě obvodu svalstva paže zjistíme velmi zřetelně stav podvýživy, kdy ochabuje svalová hmota a důsledkem je zmenšení AMC. Tento údaj je oceňovaný zejména v nemocnicích u dlouhodobě nemocných či ležících a u starších osob, kdy dochází k ochabování svaloviny vlivem fyziologických změn v těle a také vlivem nedostatečně biologicky hodnotné stravy.

A C

Obvod paže se používá pro vyhodnocení hladiny bílkovin společně s AMC. AC se zmenšuje, když se zmenšuje sval, nebo když se snižuje podkožní tuk. Jestliže dojde ke změně u AC ale ne u AMC, potom došlo ke změně u podkožního tuku.

Pro koho jsou tyto informace důležité?

Měli by býti pro každého z nás, abychom znali, jak je na tom naše stavba těla a zda nám nehrozí nějaké zdravotní riziko spojené s nadváhou či obezitou a stejně tak z velmi nízké váhy. Obzvláště informace poskytnuté měřením na InBody270 ocení lidé, kteří se snaží redukovat tělesné tuky, lidé podstupující úpravu stravovacích zvyklostí, lidé držící nejrůznější diety, aby se ověřilo, že jejich úbytky na hmotnosti jsou z tuků, a ne ze svaloviny, dále sportovci, lidé po nemoci, ženy po menopauze atd… 

Co od nás obdržíte?

Všechny diagnostikované údaje, tj. výsledkové protokoly s doporučeními, vzorovým jídelníčkem a pitným režimem. Vaše data u nás zůstávají a jsou chráněna před zneužitím. Můžete se nechat diagnostikovat opakovaně během Vašeho programu – uložená data se vzájemně porovnají a změny přesně vyhodnotí.

Komplexní vyhodnocení podává nejdůležitější souhrnné informace z celé analýzy složení těla!

Kontrola tukové hmoty

Kontrola tuku se vypočítá na základě ideální hodnoty tělesného tuku při ideální váze. Jestliže je tělesný tuk analyzované osoby nižší než ideální hodnota tělesného tuku, je označení v tabulce jako + 0,0 kg. Je-li naopak množství tuku vyšší, vidíme v tabulce znaménko mínus – 0,0 kg (požadovaný tuk). Pokud je stav ideální, není udáno žádné znaménko.

Kontrola svalové hmoty

Kontrola svalů se vypočítá na základě ideální hmoty svalové hmoty při ideální váze. Jestliže je nižší než ideální svalová hmota, označuje se jako + 0,0 kg. Jestliže je vyšší než hodnota ideální svalové hmoty, označuje se jako 0,0 kg (neoznačuje se jako – 0,0 kg, protože čím více je tělo tvořeno svalovou hmotou, tím je to pro organismus pozitivní přínos pro jeho kondici. Nehledě na to, že svalová hmota se podílí na výši bazálního metabolismu). Čím více svalové hmoty, tím vyšší bazální metabolismus a tělo spotřebuje více přijaté energie jen pro své základní životní funkce. (Příznivý vliv při snižování hmotnosti.)

Kontrola tělesné hmotnosti

Kontrola tělesné hmotnosti se vypočítá na základě Kontroly tuku a Kontroly svalů. Cílová váha je potom součet či odečet skutečné váhy a hodnoty kontroly váhy.

Cílová váha

Cílová váha se liší od ideální váhy. Ideální váha se počítá podle výšky vyšetřované osoby. Cílová váha se počítá na základě svalové hmoty a tukové hmoty vyšetřované osoby. Jestliže váha vyšetřované osoby je nad její ideální váhou, zatímco její svalová hmota je nad ideální váhou, potom je cílová váha vyšší než ideální váha. Cílová váha je zaměřena na spíše na zdravotní stav, než na dokonalost či krásu osoby.

Cvičební plán

Sport a nejrůznější pohybové aktivity jsou jednou z nezbytných složek k cestě za zdravým životním stylem a neměli bychom je opomíjet. Sporty můžeme rozdělit na sporty rychlostní, vytrvalostní, nebo silové. Z jiného hlediska je také můžeme rozdělit na sporty rekreační či vrcholové. Při jakémkoliv druhu sportovní aktivity můžeme využít analýzu složení těla na InBody, abychom viděli efektivitu cvičení. Také nám pomůže vyvarovat se dysbalancím, které mohou vzniknout, když nerovnoměrně zatěžujeme jednu polovinu těla více než druhou.

Výběr pohybové aktivity

Analýza složení těla na přístroji InBody nám dává cenné informace na základě kterých, lze doporučit vhodnou pohybovou aktivitu individuálně na danou osobu. Dle výsledku o rozložení a množství svalové či tukové tkáně zjistíme, zda bude vhodnější silový trénink pro budování svalové hmoty, cviky pro zpevnění postavy, vyrovnávání dysbalancí, či aerobní aktivity vedoucí k redukci tuku

 • InBody nám přesně stanoví, kolik tělo analyzované osoby spotřebuje („spálí“) kcal za 30 min při různém pohybu (viz. ikonky sportu).

 • Na výsledném formuláři s analýzou a cvičebním plánem může Váš trenér, lékař, nebo výživový terapeut doplnit další pokyny.