Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti VVlife studio s.r.o., se sídlem v Hradci Králové,
    IČ: 07891598, (dále jen „firma“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

• jméno a příjmení

• email

• telefonní číslo

 

  1. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem komunikace mezi firmou a Vámi.

 

  1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

 

  1. Zpracování osobních údajů je prováděno firmou, osobní údaje však pro firmu mohou zpracovávat i tito zpracovatelé
    – Poskytovatel webových stránek a softwaru.

 

  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 

• vzít souhlas kdykoliv zpět,

• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto
údajů,

• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,

• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

• na přenositelnost údajů,

• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.